Inglasat uterum ger ljus

Det finns så många faktorer som bidrar till att man mår bättre på jobbet. En sak är något som kanske ses som självklart – att få in dagsljus. Dagsljuset är grunden för ett kontors belysning som man sedan kombinerar med rätt ljuskällor för att få det ljus som tillgodoser krav på rumslighet, synbarhet och atmosfär. Kroppen kräver rent biologiskt dagsljus för att kunna koncentrera sig. Utsikten från ett fönster är inte en distraktion i arbetet utan bidrar till mer än bara ljusinsläpp. Det ger oss även information som vi har nytta av i form av vilken tid på dygnet det är, vilket väder som råder. Hur och var fönstret sitter är även det av vikt. Hur lockande än ett uterum med inglasning från Zabra låter kanske det inte alltid innebär den bästa arbetsmiljön. För mycket ljus är inte alltid det bästa. Det viktigaste är att det är rätt mängd ljus och att ljuset faller rätt. Man måste även ta hänsyn till tid på dygnet och årstid.

Ta bussen till samhörighet

Teambuilding

Driver du ett företag med lite fler anställda? Är det många nya som behöver lära känna varandra? Behöver du bryta personalens mönster och få dem att tänka i nya banor? Ta med dig alla på en kick off!

Målet med en kick off handlar mycket om att skapa en känsla av samhörighet. Bedrivs verksamheten på flera avdelningar är detta ett utmärkt sätt att mixa olika människor så de lär känna varandra. Detta skapar kontakter som ofta leder till större förståelse mellan de olika grupperna och främjar samarbetet på sikt. Det finns en mängd olika företag som bygger sin verksamhet på dessa aktiviteter. De är ofta uppbyggda så att man ska bilda lag och genom både fysiska aktiviteter och socialt samspel genomföra uppgifter. Det kan handla om att lösa problem eller att utmana sig själv. Tanken är att öka motivationen och skapa band. Ofta kombinerar man övningarna med en konferens. Hör dig för vad som skulle passa ditt företag bäst. Transport ingår sällan, men söker du bussbolag i Stockholm är valfri firma ett självklart alternativ.