Bygga ut med uterum ?

Hjälp arbetsplatsen bli bättre genom att bygga uterum

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov. Du behöver inte bygglov när du ska anordna en skyddad uteplats eller bygga ett skärmtak eller en friggebod, om de har vissa mått. Om din fastighet ligger på landsbygden kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementsbyggnader och bygga nya komplementsbyggnader som till exempel garage, gäststugor och växthus utan bygglov.

De bygglovbefriade åtgärderna får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör vara skriftligt. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Inglasat uterum
Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad. Ett fristående inglasat uterum, ett så kallat lusthus, kräver också bygglov eftersom det räknas som en ny byggnad. uterum

Tanken var ett uterum med tak och en del under bar himmel. Man skulle kunna använda som fikarum eller kunna hålla ett möte på ett trevligare sätt, det skulle vara smidigt att duka upp en måltid och sedan hänga där på rasterna. Vi kom i kontakt med halle.se som bygger uterum med flera förmåner. Mer kommer tas upp i senare inlägg.