Tätskikt för företagsklimatet

Att man behöver göra anpassningar för att det svenska klimatet är speciellt får man höra ibland. Då kanske det främst gäller att utomhusklimatet är så varierande jämfört med stora delar av världen att man måste tänka på hur man bygger, isolerar och arbetar med tätskikt från connysbygg.com, men det svenska klimatet kan även avse annat. Det svenska företagsklimatet håller just nu på att undersökas av Världsbanken där de undersöker olika förutsättningar för att driva företag i olika länder. Just Sverige kommer granskas extra för att kunna komma underfund med den svikande trenden för svenskt företagande. I nationella undersökningar om företagsklimatet har siffrorna sviktat de tre senaste åren – en trend som måste brytas och där input utifrån kan vara ett sätt att kunna sätta fingret på vad som kan göras. ”Doing Business index” beräknas vara klar under första halvan av 2014 och förväntas kunna påvisa vilka policyförändringar som kan göras inom regeringen för att kunna påverka företagsklimatet.