Ta bussen till samhörighet

Teambuilding

Driver du ett företag med lite fler anställda? Är det många nya som behöver lära känna varandra? Behöver du bryta personalens mönster och få dem att tänka i nya banor? Ta med dig alla på en kick off!

Målet med en kick off handlar mycket om att skapa en känsla av samhörighet. Bedrivs verksamheten på flera avdelningar är detta ett utmärkt sätt att mixa olika människor så de lär känna varandra. Detta skapar kontakter som ofta leder till större förståelse mellan de olika grupperna och främjar samarbetet på sikt. Det finns en mängd olika företag som bygger sin verksamhet på dessa aktiviteter. De är ofta uppbyggda så att man ska bilda lag och genom både fysiska aktiviteter och socialt samspel genomföra uppgifter. Det kan handla om att lösa problem eller att utmana sig själv. Tanken är att öka motivationen och skapa band. Ofta kombinerar man övningarna med en konferens. Hör dig för vad som skulle passa ditt företag bäst.

Vi var i kontakt med Kryast senast och prade om deras teambuildingaktiviteter. De förser medarbetare med kick-off för att öka motivationen för olika verksamheter i Växjö regionen.