Företagsrådgivning

Den vanligaste lösningen för företagsrådgivning nu för tiden är abonnemangsform.

Ett företag som erbjuder företagsrådgivning är radgivarna.org .  Abonnemangsformen innebär att företagen till ett fast pris får så mycket rådgivning de vill. Det finns ingen gräns för hur många frågor man får ställa och man riskerar heller inte att åka på dyra konsultarvoden eller extratimmar. En årskostnad motsvarar cirka 2 timmar hos en revisor eller advokat. Det innebär också en försäkring mot dyra utgifter i samband med oförutsedda händelser såsom tvister eller revisioner.